Uključite se u još jedan sjajan projekt – Informiranjem i osnaživanjem do aktivnih građana

Centar za poduzetništvo u partnerstvu s Europskim domom Vukovar i Centrom za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice (CLIP), započeo je s provedbom projekta Informiranjem i osnaživanjem do aktivnih građana, financiranim od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Projekt je osmišljen s ciljem povećanja informiranosti javnosti o EU, osnaživanja mladih i njihovih kompetencija o mogućnostima koje pruža EU. Cilj je ovim projektom mlade informirati, motivirati i educirati kako bi postali aktivni građani te povećali mogućnost rješavanja jednog od najvećih problema mladih – nezaposlenosti.

U okviru projekta planira se organizacija tri javne tribine pod nazivom Buđenje mladih u Osijeku, Našicama i Vukovaru, čiji je cilj potaknuti mlade na iznošenje mišljenja, stavova, na identifikaciju problema s kojima se susreću i iznošenje prijedloga na koji način ih riješiti.

Za mlade će biti organizirana i informativna radionica Mogućnosti za mlade u EU te edukacija o tome kako razraditi ideju i napisati projektnu prijavu za natječaj iz EU fondova.

U okviru projekta, s ciljem povećanja znanja i osnaživanja mladih održat će se EU edukacija, koja se sastoji od dva modula „Razrada projektne ideje“ i „Projektna prijava“.

Svaki modul edukacije traje 3 dana, tako da cjelokupna edukacija traje ukupno 6 dana.

Što ćete naučiti na Modulu I – Razrada projektne ideje?

o    Samostalno oblikovati ideju i prilagoditi je zahtjevima EU natječaja

o    Izraditi problemsko stablo

o    Definirati ciljeve i rezultate projekta

o    Izraditi logičku matricu

o    Definirati troškove potrebne za realizaciju projekta

Što ćete naučiti na Modulu II – Projektna prijava?

o    Upoznati se s projektnom dokumentacijom

o    Samostalno napraviti jednostavnu projektnu prijavu

o    Upoznati se s kompleksnijim prijavama

o    Samostalno izraditi proračun projekta

o    Ocjenjivanje projekata

Edukacija će se održati u Centru za poduzetništvo, J. J. Strossmayera 341 u Osijeku u sljedećim terminima:

  1. 25. – 27.09.2018. od 10,00 do 15,00 sati
  2. 02. – 04.10.2018. od 10,00 do 15,00 sati

Broj sudionika edukacije je ograničen. Sve mlade osobe zainteresirane za sudjelovanje mogu s javiti na info@czposijek.hr ili na 0800 345 345.