active-logoA.C.T.I.V.E. Activity and Creativity Through Ideas and Ventures= Employment
(Grant Contract No. IPA4.1.1.1.05.01.c24)

Nositelj projekta: Ekonomski fakultet u Osijeku

Partneri:

Centar za poduzetništvo Osijek
Hrvatska udruga poslodavaca- Regionalni ured Osijek
Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.
Trgovačka i komercijalna škola “Davor Milas” Osijek
Obrtnička škola Osijek
Ugostiteljsko- turistička škola Osijek
Druga srednja škola Beli Manastir

Pridruženi partneri:

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Osječko-baranjska županija

Opći cilj projekta: Povećanje preduvjeta za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih u Slavoniji i Baranji, posebno studenata i učenika, kao i nezaposlenih osoba bez radnog iskustva.

Specifični ciljevi projekta:

 1. Doprinijeti povećanju zapošljavanja i samozapošljavanja mladih ljudi u Slavoniji i Baranji, provodeći informiranje, savjetovanje i edukacije o proaktivnom pristupu na tržište rada i samozapošljavanju, ohrabrujući i razvijajući poduzetničke vještine.
 1. Stvaranje preduvjeta za kontinuiranu pomoć mladima- studentima i učenicima zadnjih godina školovanja u SiB, kao i nezaposlenim mladim osobama bez radnog iskustva s ciljem motiviranja, osnaživanja i pružanja pomoći u pokretanju poslovnog pothvata kroz aktivnosti Studentskog inkubatora Osijek – inkubatora za mlade.

 

Projektne aktivnosti:

 1. Edukacijske aktivnosti za studente Sveučilišta J.J.Strosmayer u Osijeku i dugotrajno nezaposlene mlade osobe bez radnog iskustva
 2. Edukacijske aktivnosti za učenike četiri strukovne srednje škole
 3. Debatni klub za učenike, studente i dugotrajno nezaposlene osobe
 4. Natjecanje mladih “Najbolja poduzetnička ideja”
 5. Sajam i prezentacija najboljih poduzetničkih ideja mladih
 6. Pokretanje Poduzetničkog inkubatora za mlade
 7. Mentoriranje i savjetovanje mladih koji žele pokrenuti vlastiti posao ili se zaposliti
 8. Poslovni mjesečni forumi s poduzetnicima i članovima ciljne skupine
 9. Povezivanje baza podatka poslodavaca s bazom podataka ciljne skupine
 10. Diseminacijske i PR aktivnosti

 

Ukupna vrijednost projekta: 222.719,80 EUR
EU udio u financiranju projekta: 194.983,80 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.02.2014. – 30.09.2015.

Kontakt osobe za više informacija:

Doc.dr.sc. Julia Perić, Ekonomski fakultet u Osijeku
voditeljica projekta
e-mail: julia@efos.hr

Katica Križanović, univ.spec.oec., Ekonomski fakultet u Osijeku
koordinator projektnih aktivnosti
e-mail: katica.krizanovic@sb.t-com.hr

Tihana Marković, dipl.iur, Centar za poduzetništvo Osijek
koordinator projektnih aktivnosti
e-mail: tihana.markovic@czposijek.hr

Vedran Ostojić, dipl.oec,
Voditelj Studentskog inkubatora Osijek- inkubatora za mlade
e-mail: vedran.ostojic@czposijek.hr