Naziv: „STUDENTSKI INKUBATOR OSIJEK- INKUBATOR ZA MLADE“

Skraćeni naziv: SIOS
Sjedište: J. J. Strossmayera 341, Osijek
Upis u Registar udruga: 07.05.2014.
Registarski broj: 14004090
Voditelj: Vedran Ostojić/Milan Peterka
Matični broj poslovnog subjekta: 04222261
OIB: 72574185728
E-mail: studentski.inkubator.osijek@gmail.com, info@sios.hr

U 2014. i 2015. godini Studentski inkubator Osijek – inkubator za mlade sudjelovao je i u provedbi nekoliko aktivnosti u okviru projekta A.C.T.I.V.E. – Activity and Creativity Through Ideas and Ventures (01.02.2014.- 30.09.2015.), čiji je nositelj bio Ekonomski fakultet u Osijeku, a partneri Centar za poduzetništvo, Osijek; Hrvatska udruga poslodavaca, Regionalni ured Osijek; Poduzetnički inkubator Bios d.o.o.; Trgovačka i komercijalna škola „Davor Milas”, Osijek; Obrtnička škola, Osijek; Turistička i ugostiteljska škola, Osijek; Druga srednja škola „Beli Manastir”, te pridruženi partner: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Osječko – baranjska županija.

U sklopu projekta A.C.T.I.V.E. Studentski inkubator Osijek je osnovan i financiran za vrijeme trajanja projekta. U tom razdoblju u SIOS-u je provedeno 49 savjetovanja za samozapošljavanje, 77 savjetovanja za tržište rada, 27 osoba koristilo je samo opremu inkubatora (čitaonicu, baze podataka, računala, printer/scan/kopi…). Izrađeno je i 49 Individualnih planova karijere, te je mentoriranja izrada više poslovnih planova za prijave na natječaje najboljih ideja a nekoliko za potrebe kredita HBOR-a i HAMAG-a. Sve ove aktivnosti koje su se odvijale u sklopu projekta A.C.T.I.V.E. omogućile su održivost SIOS-a i nakon njegovog završetka 30.09.2015., jer su se akumulirala potrebna znanja i iskustva, umrežili smo se partnerima, a po završetku projekta nositelj je svu opremu nabavljenu za SIOS kroz projekt u konačnici prenio u vlasništvo SIOS-a, pa su time i aktivnim uključivanjem volontera osigurani preduvjeti za daljnji rad.