Objavljen i natječaj za male poljoprivrednike- 15.000 EUR potpore

Nakon izmjene Pravilnika za mjeru 6, operacije 6.1.1. i 6.3.1. i novog natječaja za mlade poljoprivrednike koji je uslijedio nedugo nakon objave Pravilnika, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 28.06.2018. i novi natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 30. kolovoza do 13. prosinca 2018. godine. Vremena je dovoljno za pripremiti kvalitetne projekte i osigurati svom malom poljoprivrednom gospodarstvu 15.000 EUR za „pomoć u prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području“, što je naglašeno kao svrha ovog Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 279.000.000,00 HRK, što znači da će biti prostora za oko 2480 poljoprivrednih gospodarstva!

Više o tome tko se može prijaviti, što se može financirati i uz koje uvjete, pročitajte u nastavku.

Prihvatljivi korisnici i prihvatljive aktivnosti

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine od 2.000 eura do 7.999 eura. Pri tome to mogu biti: OPG, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela), te zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Za obrt poljoprivreda mora biti glavna (pretežita) djelatnost u obrtnom registru počevši od podnošenja Zahtjeva za potporu do najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore.

Za trgovačko društvo poljoprivreda mora biti glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku počevši od podnošenja Zahtjeva za potporu do najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore. Sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., poljoprivreda kao glavna djelatnost u tipu operacije 6.3.1. smatra se Područje A, Odjeljak 01, skupine od 01.1 do uključujući 01.6 i razredi od 01.11 do 01.64.

Uz ove uvjete svi korisnici moraju imati i minimalno 40 bodova sukladno Kriterijima odabira definiranih Prilogom 4. Natječaja.

Nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva ne može se promijeniti do izvršenja konačne isplate i mora ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva, osim u slučajevima više sile ili izvanrednim okolnostima, a poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednika i baviti se poljoprivrednom proizvodnjom, najmanje pet godina nakon konačne isplate.

Prihvatljive aktivnosti na koje možete potrošiti potporu od 15.000 EUR su:

 • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta- ali ne onoga koje je bilo predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva za koje se podnosi prijava projekta
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva se odnosi na dohodak, plaću, doprinose zaposlenih i knjigovodstvene usluge vezano uz poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, izradu projektne dokumentacije (izrada projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka-konzultanta). Mogu iznositi najviše 22.700,00 kuna.

Provođenje prihvatljivih aktivnost ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu, osim troškova projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenja Zahtjeva za potporu koji su prihvatljivi i prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Način prijave i dinamika financiranja

Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi podnio Zahtjev za potporu. Upisom u Evidenciju korisnika dobiva pristupne podatke, odnosno korisničko ime i zaporku, kojima se prijavljuje u AGRONET i podnose Zahtjev za potporu kojem prilažu dokumentaciju propisanu Prilogom 1. Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu.

Korisnik je dužan izraditi poslovni plan sukladno predlošku koji je sastavni dio Zahtjeva za potporu. Njime mora definirati početno stanje gospodarstva te planirane ciljeve koje će ostvariti, a oni mogu biti:

 • modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
 • povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

Provedbu aktivnosti navedenih u poslovnom planu korisnik mora započeti u roku od devet (9) mjeseci od datuma sklapanja Ugovora o financiranju, a do kraja realizirana uz ostvarenje ciljeva u razdoblju od najviše 36 mjeseci od sklapanja Ugovora o financiranju.

Korisniku nije dopušteno mijenjati svrhu, namjenu i vrstu aktivnosti za koje mu je Agencija za plaćanja odobrila sredstva.

Dinamika isplata postavljena je tako da isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore (koja je za sve korisnike ista i iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvijednosti) ide nakon sklapanja Ugovora o financiranju, a isplata druge/konačne rate nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Nakon svih prikupljenih prijava i zatvaranje natječaja 13. prosinca, Agencija za plaćanja će rangirati zaprimljene Zahtjeve za potporu, napraviti administrativnu kontrolu Zahtjeva za potporu (provjera uvjeta prihvatljivosti korisnika i projekta te dodjela bodova sukladno kriterijima odabira), te izdati Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu i/ili Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu i/ili Obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava. Za ovo je predviđen rok od 90 dana od dana zatvaranja Natječaja.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 30. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 13. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.