Radionica Prezentacijske i komunikacijske vještine uz potporu OBŽ

U provedi projekta Osnaživanje i konkurentska prednost mladih za (samo)zapošljavanje, za koji nam je financijsku podršku dala Osječko-baranjska županija, održali smo 11.04.2018., u Obrtničkoj školi u Osijeku, edukativnu radionicu: „Prezentacijske i komunikacijske vještine“.

Radionicom smo pridonijeli podizanju svijesti učenika o važnosti komunikacijski i prezentacijskih vještina na način da smo ukazali na ključne aspekte komunikacije, značaj neverbalne komunikacije, pretpostavke uspješne komunikacije i uspješne prezentacije. Sve to učinili smo kroz interaktivne sadržaje, primjere i zadatke koji su potaknuli učenike na aktivno sudjelovanje. Zahvaljujemo se svima na suradnji i veselimo se novoj radionici koja je predviđena za 20.04. Slijedeća tema je „Proaktivno na tržište rada ili u samozapošljavanje“. Vidimo se!

 

P