Uz potporu Unikom-a održana još jedna radionica promocije poduzetništva!

Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo iz Osijeka, podržao je naše aktivnosti potporom u obliku donacije za provedbu projekta „Osnaživanje mladih za proaktivno i poduzetničko djelovanje s ciljem razvoja osobnih kompetencija i samozapošljavanja“

Svrha projekta je jačanje poduzetničkih kompetencija tj. podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina studenata i mladih osoba na području grada Osijeka s ciljem povećanja znanja i vještina studenata i mladih osoba za samozapošljavanje.

S raspoloživim sredstvima organizirali smo, 18.05.2017. godine, radionicu „Simulacija poduzetničkog pothvata i procjena poduzetničke sposobnosti“. Radionica je provedena na način da se prvo igra „Poduzetnička igra“ koja je simulacija poduzetničkog pothvata, a provodi se  prema metodologiji Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation – ILO). Koristi se kao dio seminara “Započnite vlastiti posao” Međunarodne organizacije rada koji se provodi u više od 50-tak zemalja, a ocijenjen je kao jedan od najboljih seminara za poduzetnike početnike.

Poduzetnička igra “Započnite vlastiti posao” je simulacija koja pruža sudionicima uvid u praktično upravljanje malim poduzećem unutar „četiri zida“. Igra sudionicima pruža mogućnost donošenja različitih odluka i prihvaćanja odgovornosti za donesene odluke, koje poduzetnici donose u malim poduzećima. Igra simulira stvarno poduzetničko okruženje. Ciljevi igre su upoznati se s osnovnim poslovnim ciklusom (dodavanje vrijednosti i stvaranje profita); upoznati se s načinom donošenja odluka u malim i srednjim poduzećima (potrebe poslovanja, s jedne strane i obitelji (privatni život, s druge strane); naučiti upravljati novčanim tokom u poduzeću; naučiti osnove jednostavnog računovodstva i naučiti upravljati rizikom. Provodi se na način da se sudionici podijele u timove, unutar tima definiraju uloge i biraju lidera, zatim planiraju poslovanje za jedan mjesečni ciklus, uče proizvoditi šešire od papira, a onda kreće stvarni proizvodni i životni ciklus poduzetnika gdje se suočavaju s izazovima i nepredviđenim okolnostima, te na kraju vide kakva im je bila realizacija u odnosu na plan i analiziraju se postignuti rezultati.

Zatim je svih 15 polaznika rješavalo GET (General Enterprising Tendency) test kojim su imali prilikutestirati vlastitu potrebu za postignućem i neovisnošću, kreativnu tendenciju, sklonost riziku, te motivaciju i odlučnost.

Na taj način, potaknuli smo sve polaznike na promišljanje o vlastitim snagama i slabostima za poduzetništvo, ali i naglasili potrebu za proaktivnošću i potrebu svjesnosti da su upravo oni ti koji moraju biti svjesni sebe i okoline, kontinuirano radit na sebi, biti spremni na cjeloživotno učenje i preuzimanje inicijative.

Sve one koji su zainteresirani za razradu svojih poduzetničkih ideja, pozvali smo na besplatna savjetovanja u Studentski inkubator, te im dali mogućnost besplatnog korištenja resursa kojima Inkubator raspolaže, a to su čitaonica opskrbljena suvremenim naslovima poslovne literature te računalna oprema za korištenje u istraživanju ovih tema i rad razvoju poduzetničkih ideja uz mentorstvo savjetnika koji im stoji na raspolaganju.