Što smo saznali na službenoj radionici za natječaj operacije 6.3.1.?

Održana je službena informativna radionica vezana za natječaj za operaciju 6.3.1.”Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, 08.02.2017. godine u prostorima HGK u Osijeku. Da je interes za ovu operaciju velik moglo se vidjeti po popriličnoj gužvi iako je radionica održana u dva termina. Djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Savjetodavne službe te porezna stručnjakinja Miljenka Cutvarić održali su kvalitetnu radionicu sa puno operativnih informacija i uputa, a odgovarali su i na postavljena pitanja prisutnih.

Svi materijali s održane radionice dostupni su javno na službenim stranicama Programa ruralnog razvoja,  a u nastavku izdvajamo neke od važnih informacija.

Predstavnik Ministarstva poljoprivrede, g. Niko Čubela, rekao je kako su osigurana sredstva za 1334 mala poljoprivredna gospodarstva, koja bi trebala imati razrađenu strategiju razvoja kako bi im sredstva ostvarena ovom operacijom bila podloga za daljnje projekte i prijavu na veće natječaje iz Programa ruralnog razvoja. Upozorio je da svako poljoprivredno gospodarstvo u prijavu projekata mora krenuti s osobnom odgovornošću, nije dozvoljeno stvaranje umjetnih uvjeta, aktivnosti ne planirati u lipu na iznos potpore, nego ići s prijavom na natječaj kada imate projekt koji je dio vašeg redovnog poslovanja i prirodnog slijeda razvoja vašeg poljoprivrednog gospodarstva.

Problem s kriterijem odabira 2, vezan za nezaposlenost, odnosno za nemogućnost dobivanja potvrde HZZ-a (jer poljoprivrednici samim osiguranjem s osnova poljoprivrede nisu evidentirani kao nezaposleni), nastojao se riješiti pojašnjenjem da je prihvatljivo ako je bio nezaposlen prije nego je počeo plaćati doprinose s osnova poljoprivrede a od tada ih plaća kontinuirano.

Budući da nije uopće lagano ostvariti prag od 20 bodova, jer su kriteriji poprilično rigidni, g. Čubela naglasio je mogućnost korištenja kriterija 3- Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš, kao jedinog na koji stvarno može utjecati prijavitelj izborom aktivnosti i ulaganja.

Dio vezan za ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva pojasnila je predstavnica Savjetodavne službe, gospođa Jasna Kladarić, naglasivši da oni prvenstveno izdaju potvrde na temelju predanih zahtjeva za poticaje u 2016. godini, ali ako to nije moguće i na temelju drugih relevantnih dokaza kojima možete dokazati da ste imali proizvodnju za koju želite da bude evidentirana. To mogu biti Evidencije o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda, otkupni blokovi, ugovori, ulazi i izlazni računi, dokaz članstva u udruzi vezano za proizvodnju o kojoj je riječ i sl.

Ali je i naglašeno kako prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva za potrebe aktualnog natječaja Savjetodavna služba neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon 27. siječnja 2017. godine od 12:00:00 sati, kako stoji i u pojašnjenju u Prilogu I. Natječaja. U ovom slučaju ne vrijedi pojašnjenje koje je dano dodatno kod operacije 6.1.1. gdje nije bilo dozvoljeno mijenjanje kultura, ali je bilo dozvoljeno upisivanje nove zemlje s kulturama koje su na njoj bile evidentirane u ARKOD-u do dana objave natječaja.

Predstvanici APPRRR-a, Iva Sakač i Luka Miškić, dali su operativni pregled korištenja aplikacije Agronet za prijavu projekta kao i detaljna pojašnjenja vezana za poslovni plan, te vrlo susretljivo odgovarali na pitanja i nedoumice prisutnih.

Osobito koristan i značajan dio radionice bili je izlaganje savjetnice iz Računovodstva i financija, gospođe Cutvarić, čiju prezentaciju preporučujemo svima, jer ima vrlo jasan pregled različitih situacija u kojima poljoprivredno gospodarstvo može biti i pojašnjenja obveza koje s obzirom na to ima. Posebno je naglasila kako se prag za ulazak poljoprivrednog gospodarstva u Registar poreznih obveznika u iznosu do 80.500,00 kn odnosi samo na proizvode primarne poljoprivredne proizvodnje, sukladno članku 29. st. 3, aktualnog Zakona o porezu na dohodak. Dakle ako vaši poljoprivredni proizvodi prolaze bilo koju fazu prerade, odnosno ako obavljate bilo koju dopunsku djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, dužni ste se prijaviti u Registar poreznih obveznika.