Javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta- Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za aktivnost Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima. Poziv je namijenjen učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta.  Prijave se zaprimaju od 01.09.2015. godine do 30.09.2015. godine. 

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:
 

  • povećati interes mladih za obrazovanjem u deficitarnim obrtničkim zanimanjima
  • usvajanje ključnih vještina i kompetencija u deficitarnim obrtničkim zanimanjima
  • osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

 

Učenici srednjih škola su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Otvorenom javnom pozivu ukoliko:

  • su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske
  • imaju status redovitog učenika sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14)
  • imaju prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole, odnosno prethodno završenog razreda srednje škole minimalno 2,50
  • savladavaju nastavni program u kojem se obrazuju bez ponavljanja razreda
  • se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta
  • nisu korisnici stipendije ili druge potpore za školovanje iz drugih izvora.

 
Iznos potpore koji se može dodijeliti je 750,00 kuna po učeniku mjesečno, za školsku godinu 2015./16. (od 01.09.2015. do 31.08.2016. godine).

Sve o načinu prijave i protrebnoj dokumentaciji pročitajte na stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta.